82வது ஒஸ்கார் விருதுகள் (March 07,2010)

82வது ஒஸ்கார் விருதுகள் (March 07,2010)

Kathryn Bigelow (James Cameroon's ex wife) இன் The Hurt Locker சிறந்த படம் மற்றும் சிறந்த இயக்குனர் உட்பட, 6 ஒஸ்கார் விருதுகளைப்பெற்றுள்ளது.  சிறந்த படம் மற்றும் சிறந்த இயக்குனருக்கு ஒஸ்கார் விருது பெறும் முதல் பெண்ணாக Kathryn Bigelow தனது பெயரை பதிவு செய்துள்ளார்.

Best Picture
Movie: The Hurt Locker
Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier and Greg Shapiro

Actor in a Leading Role
Jeff Bridges
Movie: Crazy Heart

Actor in a Supporting Role
Christoph Waltz
Movie: Inglourious Basterds

Actress in a Leading Role
Sandra Bullock
Movie:The Blind Side

Actress in a Supporting Role
Mo'Nique
Movie: Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire

Animated Film Feature
Movie: Up
Pete Docter

Art Direction
Movie: Avatar
Rick Carter and Robert Stromberg (Art Direction); Kim Sinclair (Set Decoration)

Cinematography
Movie: Avatar
Mauro Fiore

Costume Design
Movie: The Young Victoria
Sandy Powell

Directing
Movie: The Hurt Locker
Kathryn Bigelow

Documentary Feature 
Movie: The Cove
Louie Psihoyos and Fisher Stevens

Documentary Short
Music by Prudence
Roger Ross Williams and Elinor Burkett

Film Editing
Movie:The Hurt Locker
Bob Murawski and Chris Innis

Foreign Language Film
Movie: The Secret in Their Eyes (El Secreto de Sus Ojos)
Argentina
Directed by Juan José Campanella

Make Up
Movie: Star Trek
Barney Burman, Mindy Hall and Joel Harlow

Original Music
Movie: Up
Michael Giacchino

Music Orginal Song
Movie: Crazy Heart
"The Weary Kind (Theme from Crazy Heart)"

Short Film Animated
Movie: Logorama
Nicolas Schmerkin

Short Film Live Action
Movie: The New Tenants
Joachim Back and Tivi Magnusson

Sound Editing
Movie: The Hurt Locker
Paul N.J. Ottosson

Sound Mixing
Movie: The Hurt Locker
Paul N.J. Ottosson and Ray Beckett

Visual Effects
Movie: Avatar
Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham and Andrew R. Jones

Writing Adopted Screenplay
Movie: Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire
Screenplay by Geoffrey Fletcher

Writing Original Screenplay
Movie: The Hurt Locker
Written by Mark Boal

Comments

Popular posts from this blog

கவியும் கானமும் - அழைப்பாயா அழைப்பாயா

பெப்ரவரி 29, 2010

அல்கா அஜித்