என்னென்று சொல்ல..எப்படிச் சொல்ல.. எங்களுக்காகவும் பேசுங்களேன்.....

Comments

Popular posts from this blog

கவியும் கானமும் - அழைப்பாயா அழைப்பாயா

அல்கா அஜித்

தெலுங்கில் விண்ணைத்தாண்டி வரும்