அழகு.....

குழந்தைகள் என்றாலே அழகுதான்......மனிதக் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல .... உயிரினங்கள் எல்லாவற்றின் சிறிய பருவமும் மிக அழகானது என்பதற்கு இந்த ஒளிப்பதிவு எடுத்துக்காட்டாக காணப்படுகின்றது....

Comments

Popular posts from this blog

கவியும் கானமும் - அழைப்பாயா அழைப்பாயா

அல்கா அஜித்

தெலுங்கில் விண்ணைத்தாண்டி வரும்